Conversors de protocols    Estacions remotes/Telecontrol
TK3200 / TK3200G

És un equip que permet una gestió total i a distancia dels moviments d’un vehicle. Està compost principalment d’una unitat de processat, un receptor GPS i una unitat de comunicacions (mòdem GSM/GPRS).

Disposa d’entrades i sortides digitals / analògiques, un port Ethernet i un cable sèrie virtual. Inclou també un dispositiu CAN Bus.

A través dels ports sèrie auxiliars, es pot connectar a un terminal Tetra, un PC, una PDA, un dispositiu Bluetooth, un lector de targes RFID, etc.

El model superior, el TK3200G, integra, a més a més, un punt d’accés wifi.

Aquests equips són el complement ideal del nostre sistema de gestió de flotes, NavGIS.


Triskel Telecom SL
c/ Centenari Orquestra Lluïsos, 11 3er-1a
08552 Taradell-Barcelona SPAIN
Tel.: +34 93 812 60 63
Copyright ©2011
Aquesta web i tot el seu contingut és propietat de Triskel Telecom, S.L.