Conversors de protocols    Estacions remotes/Telecontrol
TK3200TB

Permet la gestió complerta, i de forma remota, dels moviments d’un vehicle de transport de bestiar de llargues distàncies i el control de l’estat del compartiment de càrrega.

Consisteix en una unitat TK3200G, ubicada en una caixa ABS estanc, connectada a uns sensors de temperatura i de porta, i una antena GPS/GSM. Monitoritza les posicions del vehicle, les temperatures a l’interior de la zona de càrrega, i els moviments d’obertura o tancament de portes.

Junt amb la nostra aplicació PDA, TrkBest, formen un sistema integrat de control de la conducció i del bestiar en trànsit que compleix amb la normativa europea del transport d’animals en viatges llargs.


Triskel Telecom SL
c/ Centenari Orquestra Lluïsos, 11 3er-1a
08552 Taradell-Barcelona SPAIN
Tel.: +34 93 812 60 63
Copyright ©2011
Aquesta web i tot el seu contingut és propietat de Triskel Telecom, S.L.