Home > Notícies
Camí de la certificació SIGFOX
17/06/2015

Triskel ha començat el camí cap a la certificació de productes per Sigfox .

SigFox

Enginyers de Triskel han assistit a la formació sobre el sistema de comunicacions Sigfox a Toulouse

SigFox és un sistema de comunicacions d'ampla de banda molt estret però amb amplia cobertura del territori, concebut per la monitorització d'objectes, en el que s'anomena Internet de les coses, IOT.

Web Sigfox

SigFox

SigFox

Triskel Telecom, participa com a ponent a la Jornada Tècnica de la fira FIMA 2022
14/04/2022

Fima2022

Del 26 al 30 d’abril, es celebra a Saragossa la Fèria Internacional de Maquinària Agrícola, FIMA

Pedro Gómez, Director de Producte de Triskel Telecom, participa com a ponent a la jornada tècnica del dia 27, a las 13:00, a la sala 4. La ponència, realitzada de manera conjunta amb Isagri i Rigual, explicarà les solucions integrals de digitalització pel sector agrari.

Les inscripcions a la ponència es poden fer per mitjà d’aquest enllaç.

L’entrada a la fira FIMA es pot aconseguir AQUÍ. Es una fira gratuïta que únicament demana registre previ.

Homologació TrislPurins per part de la Generalitat de Catalunya
07/03/2018

Homologació

El dia 7 de març, TriskelPurins, el nostre sistema de gestió del transport de dejeccions ramaderes, va sortir publicat com a solució homologada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat a la seva pàgina web del “ Pla d’ús de GPS en fertilització”.

TriskelPurins compleix, amb garanties, la nova obligació de transmetre, en temps real, a la Plataforma Digital del DARP les dades obtingudes per l’equip GPS+gravador de dades en tot transport de purins, fems o gallinassa, a distàncies superiors a 10km.

Aquesta obligació entra en vigor el pròxim dia 19 de març per totes les explotacions que tinguin, en el seu pla de gestió de dejeccions, destins situats més enllà de 10km en línia recta des de l'origen.

Cal recordar que l'obligació de portar equip GPS en aquests supòsits no és nova sinó que s'aplica a tota Catalunya des de finals del 2016.

Clica aquí per veure la pàgina web de la Generalitat

Jornada Tècnica sobre gestió de dejeccions, Olot
22/02/2018

El passat 22 de febrer, Triskel va participar a la jornada tècnica “Canvis en la nova norma de gestió de les dejeccions ramaderes”, organitzada pel Departament d’Ensenyament de l’Institut La Garrotxa d’Olot, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat. La jornada formava part del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) de 2018.

Entrada conferencia

En Mario Carrillo, tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental del DARP, va fer una presentació explicant, en gran detall, els punts del nou decret, que hauria de publicar-se pel setembre d’aquest any. També, va parlar de l’activació, el 19 de març, de la Plataforma Digital del Departament d’Agricultura al qual s’haurà de traslladar telemàticament les dades recollides per l’equip GPS, en temps real, per tot transport de dejeccions a més de 10km de l’origen.

Taula rodona 1

Tanmateix, va recordar als assistents que l’obligació de portar GPS fa temps que ja és vigent i que afecta, actualment, al voltant del 25% de totes les explotacions.

Després, en Josep Baucells, CEO de Triskel Telecom, va ensenyar com la nostra solució TriskelPurins ajuda a complir amb les normatives actuals, i futures, i com, fent servir les seves eines de gestió i planificació, es pot aprofitar al màxim les dejeccions com a fertilitzant natural. Va mostrar que, en triar el moment òptim per aplicar-les, el rendiment i la qualitat del cereal s’incrementen i, per tant, el seu valor, al mateix temps reduint la contaminació ja que la planta absorbeix més el nitrogen aportat.

Taula rodona 2

En acabar les presentacions i la taula rodona que les seguia, els assistents van passar al pati de l’Institut on els esperava dos tàndems de tractor+cuba; una cuba equipada amb un equip TriskelPurins i l’altre amb un sistema de tubs penjants, un dels possibles mètodes d’aplicació de purins que esdevindran obligatoris en un futur pròxim. En Josep Baucells va explicar en detall el funcionament del nostre sistema i va atendre a nombroses preguntes per part del públic.

Outdoor demonstration

Nova Ordre Generalitat de Catalunya, ARP/210/217
08/09/2017

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar l'Ordre ARP/210/2017.

Aquesta ordre:

Confirma l'obligatorietat de tenir instal·lat un dispositiu de posicionament (GPS), que garanteixi que les dades NO SIGUIN MODIFICABLES, per al transport de dejeccions a més de 10Km de les instal·lacions ramaderes d'origen.

Requereix la transmissió telemàtica, en temps real, de les dades recollides cap a la plataforma del DARP.

Estableix un límit de 6 mesos (a partir del 8 de Març del 2018) en què tots els afectats han d'haver posat al dia la seva maquinaria instal·lant un equip GPS/gravador de dades en els vehicles

Cada ramader ha de disposar d'un codi de ramader, per poder fer els registres. Aquest codi l'ha de sol·licitar al DARP

El sistema TriskelPurins, permet el compliment de tots els requeriments de la nova Ordre.

IV Jornada del Porcí JARC-COAG
17/07/2017

El proper divendres dia 29 de Juliol tindrà lloc la IV Jornada del Porcí del JARC-COAG a la Llotja de Lleida.

Triskel Telecom es patrocinador de la Jornada.

Triskel Telecom tindrà un estand en el hall on es desenvoluparà la jornada, en el que es presentarà la solució Triskel Purins.

S'espera la presencia de més de 250 professionals del sector.

La jornada començarà a les 9:00 i la tancarà la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra Meritxell Serret a les 13:45.

jornada_porci

Programa complert de la jornada en pdf

XII Jornada del Porcí a Alcarràs
01/12/2015

El passat divendres dia 27 de Novembre Triskel va assistir a la jornada dedicada al porcí.

La majoria de presentacions varen ser sobre el que més preocupa al sector, gestió dels purins.

El nombre d'assistents a la jornada era superior als 120. Havent-hi representants de tot el sector porcí.

Cal destacar la presentació Apunt normatiu de Jaume Boixadera Llobet, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària. DARP

D’aquesta presentació cal subratllar:

- Definició de les zones ZADER (Zona d’Alta Concentració Ramadera): zona on el nitrogen produït per dejeccions ramaderes és superior al que la terra pot absorbir

- Definició clara dels rols dels ramaders, agricultors i altres agents

- Definició clara i més amplia del marc agrari (gestió conjunta)

I els canvis normatius que es proposa:

- Declaració anual on line

- Extensió de la declaració a tots els ramaders i pagesos

SOL·LICITAR DOCUMENT PDF DE LA PRESENTACIÓ

jornada_purins

Presentació de TriskelPurins al COETAPAC
09/07/2015

El dijous dia 9 de Juliol a les 18:30, Triskel va presentar la solució per la gestió de transport de Purins a la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya a Girona.

La Normativa catalana de purins obliga a recollir dades de transport de purins per més de 10km. Aquesta normativa ja està vigent, per a una sèrie de zones d’interès especial des del Gener del 2015.

Triskel proposa una solució integral que dóna resposta tant pel transport (i les dades requerides), com per a la gestió eficient dels purins, amb una solució dissenyada per a optimitzar la utilització dels recursos.

La solució s’adreça als gestors de plans, als transportistes, i a les explotacions. De fet, la demo de l’aplicació va permetre veure el seu funcionament, i totes les dades que permetia obtenir, de manera senzilla.

Es una solució que garanteix el compliment de la normativa, i així evitar riscos en les subvencions rebudes (la primera sanció per incompliment de condicionalitat pot anar del 3 al 10% de la subvenció, i el cost de la solució es molt inferior).

SOL·LICITAR DOCUMENT PDF DE LA PRESENTACIÓ

Xerrada_purins

Sistema per la gestió de flotes de transport de purins
01/01/2015

Triskel disposa d'un sistema de gestió de flotes pel transport de purins que permet el compliment amb la nova ordre de la Generalitat de Catalunya , ORDRE AAM/312/2014.

Sistema purins

Sistema gestió transport purins

Les característiques principals del sistema són:

  • Compliment de la normativa.

  • Reducció de costos.

  • Eficiència logística.

  • Seguretat.

Vídeo presentació sistema gestió de flotes per transport de purins

Solució pel transport de purins

Transport de Purins: Nova ordre de la Generalitat de Catalunya AAM/312/2014
15/10/2014

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar una nova ordre que afecta al transport de dejeccions ramaderes (purins i fems), ORDRE AAM/312/2014.

Sistema T purins

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6734 - 23.10.2014:

Els equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades, que no en permeti la modificació.

El requisit establert en la disposició addicional segona serà exigible en el termini d’un any en zones vulnerables i de dos en la resta, des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, excepte en les explotacions ramaderes a què es refereix la disposició transitòria quarta d’aquesta Ordre respecte a les quals aquest requisit és exigible en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’Ordre.

Pla pilot per a l'ús de GPS en fertilització

Triskel Telecom SL
c/ Centenari Orquestra Lluïsos, 11 3er-1a
08552 Taradell-Barcelona SPAIN
Tel.: +34 93 812 60 63
Copyright ©2011
Aquesta web i tot el seu contingut és propietat de Triskel Telecom, S.L.